Công ty cổ phần bể bơi thông minh Spool
Holine : 024 3999 8679
Tiếng Việt English
  • Những hồ bơi sử dụng thiết bị Spool
  • Những hồ bơi sử dụng thiết bị Spool
  • Những hồ bơi sử dụng thiết bị Spool
  • Những hồ bơi sử dụng thiết bị Spool
  • Những hồ bơi sử dụng thiết bị Spool

bộ lọc thông minh

Bộ lọc cho bể bơi thông minh là giải pháp hữu hiệu nhất dành cho những bể bơi diện tích nhỏ như bể gia đình, bể trẻ em. Đặc điểm nội bật của sản phẩm này là tích hợp vào thành bể, không cần đường ống, không cần diện tích xây lắp phòng máy vận hành. Tiết tiệm diện tích tối ưu cho chủ sở hữu.

BỘ LỌC THÔNG MINH TE20 - JDPOOLS
BỘ LỌC THÔNG MINH TE25 - J.D.POOLS
BỘ LỌC THÔNG MINH SF20 & SF30

Đối tác

Các đối tác của Spool Các đối tác của Spool Các đối tác của Spool Các đối tác của Spool Các đối tác của Spool Các đối tác của Spool Các đối tác của Spool